Pristup na tržište SadAmeričko tržište medicinskih sredstava obuhvata 40% vrednosti čitavog svetskog tržišta medicinskih sredstava, tako da je jedno od tržišta koje svaki proizvođač bira kako bi na međunarodnom tržištu prodavao svoje proizvode na osnovu samo jedne registracije.
Da bi mogli zvanično distribuirati i prodavati u SAD medicinska sredstva I, II ili III klase, proizvođači moraju utvrditi tačnu klasu proizvoda i izvršiti prijavu ili registraciju proizvoda i fabrike pri FDA, sledeći procedure koje odgovaraju toj vrsti proizvoda.

Podnošenje zahteva FDA

Maytal može pružiti pomoć proizvođaču MS i IVD u pripremi različitih zahteva koji se podnose FDA:
Kao i da obave: Takođe, Maytal može pružiti celokupan regulatorni konsalting potreban za pripremu dokumentacije koja se podnosi FDA: