Ispitivanje upotrebljivosti

Sve je jasnija tesna veza između sigurnosti medicinskih sredstava i potencijalnih grešaka i opasnost tokom njihove upotrebe.
Međunarodne vlasti, kao i imenovana tela u Evropi, sve veću pažnju posvećuju važnosti da proizvođači primenjuju odgovarajuće metode inženjeringa upotrebljivosti u skladu sa referentnim standardima poput IEC 62366 i IEC 60601-1-6.
Konsultanti Maytala mogu pružiti pomoć preduzećima, već od prvih faza projektovanja, obezbeđivanjem osnova projektantima i podrškom u odlučivanju o načinima izvršenja i realizacije inženjeringa upotrebljivosti, kao i ponudom praktičnih rešenja koja sektoru ispitivanja i razvoja omogućavaju da adekvatno upravljaju rizicima vezanim za upotrebljivost proizvoda i, konačno, obezbede potrebne dokumentovane dokaze o procesu ispitivanja upotrebljivosti predviđenog normama IEC 62366 i IEC 60601-1-6.