Ispitivanje softvera proizvoda

Poslednjih 30 godina softver je postao čvorište svake tehnološke primene.
U oblasti zdravstva veza između softvera i sigurnosti medicinskih sredstava postala je sinonim.
Novi EU MDR745/2017 pristupa propisivanju samostalnog softvera, kao i onog koji je ugrađen u medicinsko sredstvo, na način koji je mnogo detaljniji u odnosu na nekada, podižući, namenskim klasifikacionim propisima, klasu rizika mnogih samostalnih softvera.
Naš tim obuhvata eksperte koji su stekli višedecenijsko iskustvo ispitivanjima softvera koji se koriste u medicinske svrhe na međunarodnom nivou, kao i pozitivnim rezultatima ispitivanja koja su obavile međunarodne institucije, kao što je FDA.
Maytal može pomoći preduzećima da, već u početnim fazama projektovanja softvera, utvrde nivo rizika softvera, obezbede projektantima osnove za utvrđivanje životnog ciklusa softvera u skladu sa IEC62304, utvđivanje uslova, pa sve do planiranja testova i završetka ispitivanja, nudeći praktična rešenja koja omogućavaju sektoru ispitivanja i razvoja da obezbedi potrebne dokumentovane dokaze o ispitivanju softvera.