MDSAP

Jedinstveni program provere medicinskog sredstva - MDSAP (Medical Device Single Audit Program) je program koji omogućava obavljanje  JEDINSTVENE PROVERE sistema upravljanja kvalitetom proizvođača medicinskih sredstava i IVD, kako bi se dokazalo da zadovoljava uslove koje propisuju regulatorne vlasti, tražene za sistem kvaliteta medicinskih sredstava, za zemlje koje učestvuju u programu (SAD, KANADA, JAPAN, AUSTRALIJA, BRAZIL).
Maytal može pomoći proizvođačima medicinskih sredstava i IVD koji nameravaju da izvoze u zemlje koje učestvuju u MDSAP u sledećem:
  • implementaciji sistema kvaliteta u skladu sa predviđenim MDSAP uslovima
  • obavljanju internih provera, provera spoljnih dobavljača procenjenih kao kritičnih
  • podršci preduzeću tokom certifikacione provere.