Kliničko ispitivanje

U oblasti medicinskih sredstava pojam kliničkog ispitivanja je veoma aktuelan. Kliničko ispitivanje je osnovni korak ka dobijanju CE oznake bilo kog medicinskog sredstva, u svrsi dokazivanja njegovog kliničkog dejstva.
Smernice Meddev 2.7.1. Rev. 4 i nova Evropska uredba o medicinskim sredstvima (EU MDR 745/2017) pridaju još veći značaj ovoj temi. Klinička provera oslanja se na dva osnovna elementa: bibliografsku kliničku procenu i klinički eksperiment. I jedan i drugi zahtevaju posebnu stručnost i heterogeni tim sastavljen od kliničkog osoblja, kako bi se obezbedila verodostojnost, naučnost i objektivnost zaključaka.
Maytal vam može pružiti podršku pri:
 • Bibliografskoj proceni: Maytalov tim sastavljen je od kliničara koji godinama sarađuju sa preduzećima u ovoj oblasti, kao i inženjera i biologa koji oduvek rade u sektoru medicinskih sredstava. Ovaj tim ima potrebne kvalifikacije, stručnost i utvrđene metode koje su odobrila različita notifikovana tela, a kojima se obezbeđuje objektivnost, naučnost, kvalifikovanost i verodostojnost
 • Kliničkim ispitivanjima: MAYTAL tim, svojom kliničkom i metodološkom stručnošću bliskom svetu medicinskih sredstava, može vam pomoći u utvrđivanju načina definisanja kliničkog ispitivanja (protokol, definisanje ishoda, itd), pa sve do sprovođenja kliničke studije, putem partnerstva sa afirmisanom CRO (Contract Research Organization- Ugovornom istraživačkom organizacijom)
Tačnije, pri:
 • Komparativnoj analizi sa proizvodima postojećim na tržištu i GAP proceni koju treba klinički ispitati
 • Sačinjavanju protokola bibliografskog kliničkog ispitivanja
 • Sačinjavanje CER-a (Clinica Evaluation Report - Izveštaja o kliničkom ispitivanju)
 • Sačinjavanju protokola kliničke studije i odgovarajućih dokumenata (Test liste -CRF), brošure klinike, itd)
 • Sastavljanju izveštaja sa etičkim komitetima
 • Sastavljanju izveštaja sa nadležnim vlastima i upravljanju neželjenim događajima
 • Upravljanju monitoringom studije
 • Upravljanju podacima, statističkoj obradi
 • Konačnom izveštaju o studiji