Registracija medicinskih sredstava u Singapuru

Singapur
Glavno regulatorno telo u oblasti medicine u Singapuru jeste Naučno-zdravstveno telo (HSA). Od 2007 je HSA utvrdio obavezu registracije medicinskih sredstava, kojom se reguliše nabavka, distribucija, proizvodnja, izvoz i reklamiranje svih proizvoda namenjenih zdravlju.
Registrovana medicinska sredstva zavedena su u Registru singapurskih medicinskih sredstava (SMRD).
Klasifikacija sredstava u Singapuru vrši se na osnovu sistema koji ima četiri stepena (klase A, B, C i D), gde se klasa A dodeljuje proizvodima sa najmanjim rizikom, a klasa D proizvodima sa najvišim rizikom.
Maytal stručnjaci, zajedno sa svojim singapurskim partnerima, mogu obaviti sledeće:
  • pripremiti dokumentaciju za medicinski dosije sredstva koji se podnosi HSA
  • održavanje odnosa sa HSA, tokom perioda razmatranja zahteva
  • obezbediti uslugu teritorijalnog zastupanja (lokalnog agenta) koji je neophodan za proizvođače koji dolaze iz inostranstva