Registracija medicinskih sredstava u Izraelu

Izrael

Kako bi se neko medicinsko sredstvo pojavilo na izraelskom tržištu, potrebna je registracija pri izraelskom ministarstvu zdravlja (AMAR) u skladu sa zakonodavstvom u pogledu medicinskih sredstava – 2012, #5772-2012.
Osnov za registraciju pri AMAR-u je postojanje registracije sredstva u nekoj od zemalja Globalne koordinacione radne grupe (GHTF): Australiji, Kanadi, Evropi, Japanu ili SAD.
Postupak registracije zasniva se na mogućnosti dokazivanja, putem sertifikata i dokumenata, usklađenosti sa standardima i propisima u zemljama GHTF gde je medicinsko sredstvo već registrovano.
Postupak registracije, u skladu sa odeljkom 3 (d), mora biti obavljen preko izraelskog nosioca prava na registraciju (Israel Registration Holder - IRH), a on može biti izraelski državljanin ili društvo sa sedištem u Izraelu.
Dokumenta potrebna za registraciju moraju biti podneta na hebrejskom.Maytal stručnjaci, zajedno sa svojim partnerima u Izraelu, mogu pripremiti dokumenta potrebna za ostvarenje kontakta sa AMAR-om, kako bi se obavila registracija u ime preduzeća.