Čvrsto verujemo da su osposobljavanjetraining i kompetentnost osnovni pokretači rasta preduzeća, u svim ekonomskih sektorima, a posebno u preduzećima koja rade na tržištima koja su strogo regulisana, poput tržišta medicinskih sredstava.
Smatramo da osposobljavanje, da bi prešlo u kompetentnost, mora biti oprobano kroz iskustvo i praktičnu proveru teoretskih koncepata koje predstavljamo.
Osposobljavanje MAYTAL nudi praktična i primenljiva rešenja za preduzeće, kako bi pospešile sposobnosti i rast resursa obuhvaćenih obukom, a predlaže praktična rešenja dokazana tokom mnogo godina na polju konsaltinga, vrednovanih uzimajući u obzir stavove glavnih međunarodnih nadležnih vlasti (FDA, HC, ANVISA, itd) i različitih evropskih imenovanih tela.
Možemo ponuditi nekoliko kurseva koji su predstavljeni u različitim formama:
 • Proces odobrenja medicinskih sredstava za tržište SAD i UDI
 • Registraciju medicinskih sredstava za Kanadu
 • FT za međunarodno tržište: STED, TOC, EU MDR 745/2017
 • Novi EU MDR 2017/745 zamedicinska sredstva
 • Novi EU MDR 2017/746 za IVD
 • Upravljanje rizikom: odredbe, metode i rešenja za usklađenost sa ISO 14971
 • Ispitivanje softvera za medicinska sredstva u skladu sa normom IEC 62304
 • Ispitivanje softvera za regulisane procese, praktični primeri ispitivanja SW ERP i  Excel fajlovi
 • Norma ISO 13485:2016: novine i praktična rešenja za primenu uslova
 • MDSAP (Medical Device Single Audit program) za plasman na tržište SAD, KANADE, BRAZILA, JAPANA i AUSTRALIJE
 • Ispitivanje procesa: Osnovni koncepti (IQ, OQ, PQ), protokoli i izveštaj o ispitivanju i praktični primeri najčešćih procesa
 • Ostalo

Maytal Academy

Osposobljavanje na daljinu putem web obuke danas je najbrže rešenje za poboljšanje know how preduzeća. Program osposobljavanja predviđa povezivanje sa virtuelnom učionicom gde se može korak po korak pratiti kurs i on line proveravati nivo svoje stručnosti.

On Site

MAYTAL  može držati kurseve on site, u sedištu klijenta, za sve vrste usluga, a eventualno i na načine koji se “finansiraju” preko akreditovanih obrazovnih ustanova.

Obrazovanje

MAYTAL, zajedno sa preduzećima klijentima, može planirati put profesionalnog rasta preduzeća ad hoc za svako preduzeće/resurs, putem kombinovanja aktivnosti u učionici i podrške na polju pretvaranja teorijskih saznanja u praktično iskustvu i povećanje rasta.