ISO9001:2015

ISO 9001 je ISO standard za sisteme upravljanja kvalitetom za sva preduzeća. U 2015. godini izvršena je poslednja revizija ovog standarda u skladu sa pristupom HLS (High Level Structure).
Maytal može pomoći svakom preduzeću koje planira da se certifikuje u skladu sa ovom normom u sledećem:
  • implementaciji sistema kvaliteta u skladu sa uslovima ISO9001:2015
  • obavljanju internih provera
  • podršci preduzeću tokom certifikacionih provera.