ISO22716

EN ISO 22716 utvrđuje smernice za proizvodnju, kontrolu, čuvanje i špediciju kozmetičkih proizvoda sa ciljem obezbeđenja potrošaču visokih bezbednosnih i higijensko-sanitarnih standarda.
Ova norma sastoji se od usklađenog referentnog teksta radi dokazivanja usklađenosti sa dobrom proizvođačkom praksom (Good Manufacturing Practice – GMP, a koju za kozmetičke proizvode zahteva Evropska uredba 1223/2009, na snazi od 11. jula 2013.
Maytal može proizvođačima kozmetike pružiti pomoć u sledećem:
  • implementaciji sistema kvaliteta u skladu sa EN ISO 22716
  • obavljanju internih provera, provera spoljnih dobavljača procenjenih kao rizičnih, ili samo pojašnjenju i preciziranju tačne primene norme
  • Podršci prilikom certifikacione provere