ISO13485:2016

ISO 13485 je ISO standard za sistema upravljanja kvalitetom namenjen preduzećima u oblasti medicinskih i IVD sredstava. 2016. godine je izvršena poslednja revizija ovog standarda.
Osnovni cilj ovog ažuriranja je približavanje ISO13485 uslovima koji se zahtevaju za sisteme kvaliteta na glavnim svetskim tržištima, uz globalno usklađivanje.
Maytal proizvođačima, uvoznicima, distributerima medicinskih sredstava i IVD može pružiti pomoć u sledećem:
  • implementaciji sistema kvaliteta u skladu sa uslovima predviđenim ISO13485:2016
  • obavljanja internih provera, provera spoljnih dobavljača procenjenih kao kritičnih
  • podršci preduzeću tokom certifikacione provere.